Varhaiskasvatussuunnitelma - opetussuunnitelmamme

Päiväkotimme opetussuunnitelma - varhaiskasvatussuunnitelma - seuraa suomalaisia varhaiskasvatussuunnitelman perusteita (ECEC) ja Tampereen kaupungin varhaiskasvatussuunnitelmaa. Niiden pohjalta laadimme vuosittain jokaiselle lapsiryhmälle oman, heidän tarpeitaan vastaavan suunnitelman, jota toteutetaan englannin kielellä. Ryhmäkohtaisessa suunnitelmassa määrittelemme sisältöalueet ja aiheet, joita vuoden aikana harjoittelemme. Lapset toimivat ja oppivat luonnollisimmin leikin, liikunnan, tutkimisen ja taiteellinen ilmaisun kautta. Käyttämällä lapsille luonnollisia toimintatapoja opetamme heitä kuin huomaamatta, ja samalla heidän oppimistaitonsa kehittyvät.

Englannin opetukseen olemme suunnitelleet nelivuotisen ohjelman, joka antaa lapsille vankan pohjan jatkaa päiväkodista ja esiopetuksesta englanninkieliseen perusopetukseen. Ohjelma on suunniteltu etenemään systemaattisesti taaperoryhmästä (Toddler group) esiopetusryhmään (Preschool), mutta lapsen ei tarvitse osata englantia ennen kuin hän aloittaa päiväkodissamme, vaikka hän aloittaisi päiväkodissa vasta esim. 5-vuotiaana.

Englannin opetus perustuu kielikylpymenetelmään, jossa lapsi oppii kieltä kaikissa päiväkotipäivän tilanteissa. Ensimmäiseksi lapset alkavat yleensä toistella lauluja, loruja ja leikkejä, joita leikimme heidän kanssaan. Vähitellen myös muissa tilanteissa käytettävä kieli tulee lapselle tutuksi, ja hän oppii käyttämään sitä kaikessa kanssakäymisessä. Kindergarten- ja Preschool-ryhmissä käytämme englannin opiskelussa myös tehtäväkirjoja.

 

technology

learning